درخواست صدور مدرک

تمامی دانشجویانی که در دوره های آنلاین «آموزشگاه آنلاین سینمای دیجیتال» شرکت نموده اند و موفق به گذراندن دوره شده اند می توانند از طریق فریم زیر درخواست مدرک خود را ارسال نموده تا در اولین فرصت برای آماده سازی مدرکشان اقدام شود.

لطفا اطلاعات خواسته شده را به طور کامل و با دقت تکمیل نمایید، در صورت مغایرت اطلاعات پر شده در فریم زیر با اطلاعات دانشجو، امکان صدور مجدد مدرک وجود ندارد.

نکته: عزیزانی که بیش از یک دوره را گذرانده اند می توانند در قسمت «دوره مورد نظر» نام دوره ها را نوشته و نیاز به ارسال چند درخواست نمی باشد.