پک آموزش افتر افکت پیشرفته Plugins & Scripts

این دوره آموزشی مکمل دوره افتر افکت مقدماتی بوده و در آن به پلاگین ها و اسکریپت های مهم افتر افکت برای موشن گرافیک و جلوه های بصری پرداخته است. در این پک آموزشی سعی شده است که پلاگین ها و اسکریپت هایی که در موشن گرافیک کاربردی بسیاری دارند مورد بررسی قرار بگیرد و تکنیک هایی که با این ابزارها می توان اجرا نمود را مثال زد.

دوستانی که در زمنیه موشن گرافیک و یا ساخت جلوه های بصری و یا حتی ساخت موزیک ویدپو فعالیت می کنند می توانند با این مجموعه آموزشی تکینک ها و ابزارهای مورد نیاز خود را یاد گرفته و از این نرم افزار قدرتمند بهره بهتری ببرند.

این مجموعه آموزشی که حدود ۲۷ ساعت فیلم بوده، شامل ۱۴ فصل آموزشی می باشد که در هر فصل به یک مقوله پرداخته شده است.

تمام محصولات سایت ۶ ماه پیشتبانی آموزشی (از زمان خرید) تحت نظر مدرس دوره را به همراه خواهد داشت.

تومان0

در انبار موجود نمی باشد

پک آموزش افتر افکت پیشرفته Plugins & Scripts

توضیحات

Chapter 01 : Video Copilot Element 3D Plugin
——————————————————-
1- Introduction to Element 3D
2- Primitive Models in Element 3D
3- Environment Map in Element 3D
4- Text and Mask in Element 3D
5- Custom Bevel in Element 3D
6- Import 3D Model in Element 3D
7- Group Setting in Element 3D
8- Bake Animation in Element 3D
9- Logo Motion in Element 3D
10- Custom Material in Element 3D
11- Render Setting in Element 3D
12- Render Setting 2 in Element 3D
13- Multi Objects and Deform in Element 3D
14- Aux Channel in Element 3D
15- Camera Tracking in Element 3D
16- Animation Engine in Element 3D
17- Metropolitan Pack in Element 3D
18- Jet Strik Pack in Element 3D
19- Composite Film in Element 3D
20- Toon Shading in Element 3D
21- Replication Array in Element 3D

Chapter 02 : Video Copilot Optical Flare Plugin
——————————————————-
22- Start Work with Optical Flare
23- Make Customize Optical Flare
24- Track Light in Optical Flare
25- Use Mask for Optical Flare
26- Use Luminance in Optical Flare
27- Forground Mask in Optical Flare

Chapter 03 : Video Copilot Saber Pluging
——————————————————-
28- Use Text and Mask in Saber
29- Use Element 3D in Saber

Chapter 04 : Trapcode Particular Pluging
——————————————————-
30- Introduction to Particular
31- Using Emitter in Particular
32- Particle Setting in Particular
33- Texture Setting in Particular
34- Physic Setting in Particular
35- AUX System in Patricular
36- Light Emitter in Particular
37- Shading Setting in Particular
38- Multi System in Particular
39- Logo Motion by Particular
40- OBJ Emitter by Particular
41- Motion Path in Particular
42- Visibility Setting in Particular

Chapter 05 : Trapcode Form Pluging
——————————————————-
43- Introduction to Form
44- Start Work with Form
45- Basic Setting in Form
46- Motion Tools in Form
47- Fractal Field in Form
48- Audion React in Form
49- Make Fire in Form

Chapter 06 : Other Trapcode Plugings
——————————————————-
50- Trapcode 3D Stroke
51- Trapcode Lux
52- Trapcode Shine
53- Trapcode Star Glow
54- Trapcode Sound Key
55- Trapcode Tao
56- Trapcode Horizon

Chapter 07 : RED Giant Color Suit
——————————————————-
57- Color Suit Film Effect
58- Color Suit Mojo Effect
59- Color Suit Colorista Effect
60- Color Suit Cosmo Effect
61- Color Suit Denoise and Renoise Effect
62- Misfire Effect
63- Color Suit Look Effect

Chapter 08 : Motion 2 Script
——————————————————-
64- Working with Motion 2 Script / Part 1
65- Working with Motion 2 Script / Part 2
66- Working with Motion 2 Script / Part 3
67- Working with Motion 2 Script / Part 4
68- Working with Motion 2 Script / Part 5
69- Working with Motion 2 Script / Part 6
70- Working with Motion 2 Script / Part 7
71- Working with Motion 2 Script / Part 8

Chapter 09 : Newton Plugin
——————————————————-
72- Newton Plugin Part 1
73- Newton Plugin Part 2
74- Newton Plugin Part 3
75- Newton Plugin Part 4
76- Newton Plugin Part 5
77- Newton Plugin Part 6

Chapter 10 : Plexus Pluging
——————————————————-
78- Plexus Plugin Part 1
79- Plexus Plugin Part 2
80- Plexus Plugin Part 3
81- Plexus Plugin Part 4
82- Plexus Plugin Part 5a
83- Plexus Plugin Part 5b

Chapter 11 : Fake 3D Techniques
——————————————————-
84- Fake 3D Technique 1
85- Fake 3D Technique 2
86- Fake 3D Technique 3 Part 1
87- Fake 3D Technique 3 Part 2
88- Fake 3D Technique 3 Part 3

Chapter 12 : Motion Graphic Tools
——————————————————-
89- Long Shadow Technique
90- NT Script for Motion Graphic
91- Layer Generators Script
92- Connect Layers Script
93- Cloner + Effectors Script Part 1
94- Cloner + Effectors Script Part 2
95- Cloner + Effectors Script Part 3
96- Make Essential Graphic for Premiere

Chapter 13 : Character Motion Tools
——————————————————-
97- Character Tools – Slider Script
98- Character Tools – Joystick Script
99- Face Rig by Joystick Script
100- Start Working with Rubber Hose
101- Setup a Simple Character with Rubber Hose
102- Setup Custom Character Rig in Rubber Hose
103- Use Rubber Pin for Character Rig
104- Intro to DUIK Script
105- Cutout Character Rig in DUIK
106- Pupet Character Rig in DUIK
107- Auto Rig and Walk Cycle Motion in DUIK
108- Custom Character Rig and Animate in DUIK

Chapter 14 : Visual Effects Techniques
——————————————————-
109- Line Glow in Movie Part 1
110- Line Glow in Movie Part 2
111- Stop Motion Techniques
112- Character Freeze Technique
113- Make a Logo Motion With Plugins / Part 1
114- Make a Logo Motion With Plugins / Part 2